Loading...
Forside2018-06-27T09:23:04+02:00

Tillitsmannskonferansen 22.10.18.

Styret vil takke for flott engasjement fra de 27 tillitsvalgte som var tilstede. Konferansen ble avholdt på Scandic Ørnen fra kl.09.00. til 15.00. Ungdomsutvalget presenterte sine planer fremover og vi fikk besøk av en representant fra Sparebank 1 som gikk igjennom forsikringsordninger som er nye eller vil komme. Ellers tok

25. oktober 2018|

Støtte til Kurs på Sørmarka.

NNN Hordaland støtter ukes/helgekurs som medlemmene deltar etter vedtatte satser. Dette kommer utenom økonomisk støtte fra NNN sentralt. Dette ble opplyst under kursene tidligere, men det er veldig få NNN avdelinger som gjør dette nå og da blir det ikke opplyst om ordningen vår. Så har du vært på kurs

24. oktober 2018|

VARSEL OM ÅRSMØTE I NNN AVD 09 HORDALAND

NNN avd. 09 Hordaland vil avholde årsmøte torsdag 19.04.18. Sted: Folkets Hus Bergen, Lars Hillesgt. 19 (4.etasje) Tid: Kl 18.00. Frist for å komme med forslag til årsmøtet er mandag 20.03.18. Forslag sendes til nnn.hordaland@gmail.com eller robert.nnnhordaland@gmail.com Saksliste sendes ut til klubbene i slutten av mars. Styret

19. februar 2018|
Bilde med link til NNN-arbeideren på nett
Bilde med link til LOfavørs hjemmeside