NNN avd. 09 kaller inn til årsmøte fredag 11. juni 2021 kl. 18.00. 

Sted: Radisson Blue Royal Hotell (SAS Hotell bryggen), Dreggsallmenningen 1 Bergen 5003.

 DAGSORDEN I FØLGE VEDTEKTER

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Beretning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

 Frist for innsending av forslag er mandag 24 mai.

Påmelding til årsmøtet innen mandag 1 juni pga. bestilling av mat.

Påmelding og eventuelle forslag til årsmøtet, sendes til Kenneth Bjørnestad: kenneth.nnnhordaland@gmail.com

Byråd for Arbeiderpartiet Lubna Jaffery vil komme på årsmøtet og vil stå for åpningen,

Styret