Medlemsmøte i NNN avd. 9 onsdag 6. oktober kl. 16.00. Tema: Landsmøte.

Sted: Raddison Blu Bryggen / Teams

Agenda: 

  • GJENNOMGANG AV LANDSMØTEFORSLAG
  • VALG AV DELEGATER TIL LANDSMØTE

Det serveres mat fra kl. 15.30.

Påmelding fysisk elelr digitalt til kenneth.nnnhordaland@gmail.com