Loading...
Forside2018-06-27T09:23:04+02:00
Kontakt oss
Medlemsfordeler
Lønn og tariff

Temakveld for medlemmene

Styret i NNN avd 09 Hordaland vil ta initiativ til å avholde en temakveld for våre medlemmer. Den dagen kan vi ta opp emner som pensjon - AFP - Omstilling - Innleie/midlertidig ansatte - Viktigheten av å være organisert osv. Vi prøver å få til en slik kveld før påske.

22. januar 2020|

Årsmøte i NNN Hordaland avd 09.

Årsmøte for NNN Hordaland avd 09 Det blir avholdt årsmøte 17.04.20. som blir avholdt i Folkets hus(Lars Hillesgate 19) klokken 18.00. Forslagsfrist vil være 29.02.20. Forslag sendes til kenneth.nnnhordaland@gmail.com eller roy.nnnhordaland@gmail.com Det vil komme en utdypende innkalling til alle klubber. Vel Møtt mvh Roy Nybruket Nestleder

22. januar 2020|
Bilde med link til NNN-arbeideren på nett
Bilde med link til LOfavørs hjemmeside