Tillitsmannskonferanse 31.10.17.

Det er sent ut mail til tillitsvalgte i de ulike klubber med invitasjon til tillitsmannskonferanse 31.10.17. Henviser til skriv som følger med invitasjon for program og start/sluttid. Hilsen Styret NNN Hordaland

26. september 2017|

Streiken ved Norse Production.

Streikende arbeidere ved Norse Production har streiket i over 14 dager. Mange fagforeningskamerater og klubber/avdelinger har utrykt at de vil støtte de streikende med økonomiske midler. Kontonummer 90130506908 kan brukes til å støtte de streikende og NNN Hordaland vil fordele støtten videre til de streikende. Hilsen Styret NNN Hordaland

26. september 2017|

Helgekurs Fleicher’s hotell Voss høst 2017

NNN avdeling Hordaland avd. 09 avholder kurs 22-24 september på Fleicher's hotell Voss. Oppstart om fredagen kl. 19.00. Avslutning søndag kl. 13.00. Emnet for kurset vil være: FAGBEVEGELSEN OG SAMFUNNET - FAGFORENINGSKNUSING. Foreleser vil være Ann Elise Hildebrandt fra NNN - FORBUNDET. Kursleder vil være Singh Resham Marwaha. Ved påmelding

3. august 2017|

 

Bilde med link til LOfavørs hjemmeside

 

Bilde med link til NNN-arbeideren