NNN avd. 09 Hordaland inviterer Medlemmer m/familie til lunch før 1 mai toget starter og sosial samling etter 1 mai toget er i mål. Det vil være en lunch buffe på hotell Augustin (C Sundts gate 22) kl. 12.00.. Etter 1 mai toget er ferdig, samles vi på Logehaven (Ole Bulls plass.) Avdelingen håper at så mange som mulig deltar og stiller opp i 1 mai toget. Husk; NNN feirer 100 år i år.
Bindende påmelding og hvor mange som kommer, gjør du på følgende email: kenneth.nnnhordaland@gmail.com 
Styret