NNN avd. 09 Hordaland vil avholde årsmøte torsdag 19.04.18.

Sted: Folkets Hus Bergen, Lars Hillesgt. 19 (4.etasje)

Tid: Kl 18.00.

Frist for å komme med forslag til årsmøtet er mandag 20.03.18.

Forslag sendes til nnn.hordaland@gmail.com eller robert.nnnhordaland@gmail.com

Saksliste sendes ut til klubbene i slutten av mars.

Styret