Årsmøte 2020 er utsatt på grunn av situasjonen som vi er i (Corona) og vil bli sendt ut (med 2 uker varsel) med ny dato.

Vedtak (enstemmig): Forbundsstyret vedtok at alle avdelinger og klubber som ikke har fått avholdt sine ordinære årsmøter til nå i 2020, viderefører forrige års valg inntil årsmøter kan gjennom- føres. Hvis det er valgte representanter og styremedlemmer som ikke ønsker å forlenge sin periode, må man se på listen over vararepresentanter og midlertidig bruke disse.

Godkjenning av regnskap og beretning for 2019 utsettes inntil ordinære årsmøter kan gjennomføres.

Forbundsstyret anbefalte at styret i avdelinger, som har krav om budsjett i sine vedtekter, vedtar et midlertidig budsjett for 2020, som i størst mulig grad baserer seg på de inntekter og kostnader som ble vedtatt i budsjettet for 2019. Dette vil sørge for at drift og aktiviteter kan opprettholdes i henhold til NNN og avdelingens egne vedtekter.

Mvh

Styret NNN 09