Styret vil takke for flott engasjement fra de 27 tillitsvalgte som var tilstede. Konferansen ble avholdt på Scandic Ørnen fra kl.09.00. til 15.00. Ungdomsutvalget presenterte sine planer fremover og vi fikk besøk av en representant fra Sparebank 1 som gikk igjennom forsikringsordninger som er nye eller vil komme. Ellers tok vi runden rundt bordet hvor de ulike tillitsvalgte fortalte om sine bedrifter og hvilke problemstillinger de ser på som utfordrende. Ble gode diskusjoner og mange fikk gode råd på veien videre.
Roy Nybruket nestleder NNN Hordaland