Det er sent ut mail til tillitsvalgte i de ulike klubber med invitasjon til tillitsmannskonferanse 31.10.17. Henviser til skriv som følger med invitasjon for program og start/sluttid. Hilsen Styret NNN Hordaland