Styret i NNN avd 09 Hordaland vil ta initiativ til å avholde en temakveld for våre medlemmer. Den dagen kan vi ta opp emner som pensjon – AFP – Omstilling – Innleie/midlertidig ansatte – Viktigheten av å være organisert osv. Vi prøver å få til en slik kveld før påske.
Har medlemmene andre ting som de vil ha tatt opp på temakvelden, ber vi dere ta kontakt med undertegnede. Skal vi ha en enkel servering til temakvelden, må vi få skriftlig påmelding.
Vi kommer tilbake med dato hvis dette forslaget blir godt mottatt.
mvh
Roy Nybruket
nestleder NNN avd 09
tlf 91682258
email: roy.nnnhordaland@gmail.com