NNN fikk i juni i år endelig til en tariffavtale med Kaffehuset Friele.

Dette er noe som avdeling 09. Hordaland har prøvd å få til en årrekke, uten å lykkes. Dette skyldes både mangel på ressurser innad i avdelingen, men også en lite samarbeidsvillig ledelse på bedriften.
Med god hjelp fra organisasjonsmedarbeider Vigdis Vestvik har vi omsider lykkes. Vestvik har vært på besøk på bedriften gjentatte ganger og klarte etterhvert å opprette en dialog med de ansatte, noe som dannet grobunn for å få opprettet tariffavtalen. Hun har også fått god støtte fra forbundet underveis i denne prosessen. Dette viser at målrettet og grundig arbeid nytter.
Forbundet var nylig på besøk hos Friele og du kan lese mer om besøket her.