Streikende arbeidere ved Norse Production har streiket i over 14 dager. Mange fagforeningskamerater og klubber/avdelinger har utrykt at de vil støtte de streikende med økonomiske midler. Kontonummer 90130506908 kan brukes til å støtte de streikende og NNN Hordaland vil fordele støtten videre til de streikende.
Hilsen Styret NNN Hordaland