NNN Hordaland støtter ukes/helgekurs som medlemmene deltar etter vedtatte satser. Dette kommer utenom økonomisk støtte fra NNN sentralt. Dette ble opplyst under kursene tidligere, men det er veldig få NNN avdelinger som gjør dette nå og da blir det ikke opplyst om ordningen vår. Så har du vært på kurs i år og ikke var klar over vår ordning, kan du sende en henvendelse til vår kasserer med og ligge ved kursbevis samt kontonummer så utbetales det støtte. Gjeldende satser er nå; Helgekurs kr.1000. Ukeskurs kr.3000. Email til kasserer er tore.nnnhordaland@gmail.com
mvh Roy Nybruket. Nestleder NNN Hordaland.