NNN avd. 09 kaller inn til årsmøte fredag 12.juni 2020 kl 18.00. Sted: Scandic Ørnen Hotell Bergen, Lars Hilles gate 18.

DAGSORDEN IFØLGE VEDTEKTER

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Beretning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

Frist for innsending av forslag 5 juni.

Vel møtt!
Enkel servering etter årsmøtet.

STYRET