Hjemmesiden til NNN Hordaland har oppdatert info over styret og tillitsvalgte. Ser noen at det er feile opplysninger evt korreksjoner trengs, sen en e-mail til nestleder Roy Nybruket. roy.nnnhordaland@gmail.com