Rolf Borlaug

Rolf Borlaug

Velkommen til vår nye nettside!

NNN avdeling 09 Hordaland har nå fått ny nettside, nnn-hordaland.no.
Her kommer vi til å legge ut relevant informasjon og nyhetssaker som medlemmene våre er opptatt av. Vi vil også informere om aktiviteter i regi av avdelingen slik som årsmøter, merkefester og lignende. På siden vil man også finne kontaktinfo til styret i avdeling 09, samt tillitsvalgte på bedriftene rundt om i Hordaland. 

«Styret i NNN Hordaland er meget fornøyd med at vi har fått ny nettside og vi håper at dette skal bli en god informasjonskanal ut til medlemmene», sier leder for avdeling 09 Hordaland Rolf Borlaug.