NNN Ung.

Hei alle sammen. Vi har veldig få ungdommer (de under 35 år) og NNN trenger engasjerte unge mennesker i våre rekker slik at fremtiden vår i NNN/LO blir ivaretatt og også opplest av de noen unge.
Kjenner du en ung kollega som er interessert/engasjert på din arbeidsplass, må du be de ta kontakt med Siren Moss(NNN Hordaland sin ungdoms representant)
Tilbakemeldinger fra NNN Ung tidligere møter, har vært at de har det meget kjekt på samlingene deres og mye sosialt samvær.
Siren treffer dere på mail; siren.nnnhordaland@gmail.com

mvh
Roy Nybruket
Nestleder NNN avd 09