NNN 09 Hordaland inviterer til helgekurs for tillitsvalgte og medlemmer: Fredag 30. oktober kl 18.00 til søndag 01. november kl 14.00. Sted: Park hotel Vossevangen.
Tema for kurset:
Medlemsrekruttering
Ansettelser
Arbeidstid og fritid

Påmelding på SMS
sendes innen 11.10.20 til:

Marita Skage: 922 20 552

Roy Nybruket: 916 82 258

PS: Vi dekker tapt arbeidsfortjeneste etter avdelingens satser.

mnh
Roy Nybruket
nestleder NNN Hordaland