Hei Her følger link til kurs som AOF ønsker å dele med våre medlemmer. 
 
 https://nnn-hordaland.no/moto-okonomiforstaelse-for-ikkeokonomer/
 
Hilsen
Beathe Sognnes
Sekretær NNN Ung