Forslags frist til årsmøtet i NNN Hordaland er satt til 29.03.19. Eventuelle forslag kan sendes på mail til; rolf.nnnhordaland@gmail.com eller roy.nnnhordaland@gmail.com

mvh Roy Nybruket nestleder NNN Hordaland