Styret hadde planlagt merkefest i begynnelsen av februar 2021. Vi har tatt en fot i bakken og forskyver merkefesten.

Vi vil prøve å holde arrangementet før ferien eller rett over sommerferien neste år.

Vi føler mange ikke ville kommet på arrangementet pga. Covid 19 situasjonen. Styret må derfor se an utviklingen av hvilke råd myndighetene gir oss fremover før vi sitter dato for arrangementet.

Med hilsen
Roy Nybruket
Nestleder
NNN Hordaland