NNN avd. 09 kaller inn til medlemsmøte tirsdag 13.oktober 2020 kl 16.00. 

Sted: Scandic Ørnen Hotell Bergen, Lars Hilles gate 18.

 DAGSORDEN
1. Forslag til NNN’s landsmøte 2021

 Vel møtt!

 STYRET