NNN Hordaland inviterer til helgekurs på Voss og Fleischers Hotell 10. – 12.april for ungdommer og medlemmer. Temaet for kurset er verving og foreleser på kurset er 2.nestleder i forbundet, Jarle Wilhelmsen. 

Oppstart vil bli fredag 10.april kl 19:00 og avslutning søndag kl 13:00.

Kursleder er Singh Resham Marwaha.

Ved påmelding oppgi om du ønsker enkelt- eller dobbeltrom. Reiseutgifter vil bli dekket av NNN Hordaland. 

Påmelding gjøres til din lokale tillitsvalgt, til Singh på sms 941 84 662 eller på mail reshamma@online.no.

Send fullt navn, fødselsdato, adresse og postnr.

Påmeldingsfrist er 6.mars og det er bindende påmelding.

Vel møtt på kurs!