NNN Hordaland inviterer tillitsvalgte og medlemmer til helgekurs. Kurset begynner 08.11. kl. 18.00. som avholdes på Park Hotell Voss og avsluttes søndag 10.11. kl. 14.00. etter lunch.

Tema vil være Lov og avtaleverket med vekt på omstilling.

Hvilke rettigheter har ansatte?
Hvilke muligheter har du som tillitsvalgt til å påvirke prosessen?
Hvordan kreve og føre drøftinger og forhandlinger?
Hvordan skrive en protokoll?

Påmelding sendes på mail innen 21.10.19. til: Studieleder marita.nnnhordaland@gmail.com tlf 9222052 eller nestleder tlf 91682258 roy.nnnhordaland@gmail.com Husk å ta med arbeidsplass-tlf-hjemmeadresse i søknaden.

Reise til og fra kurssted dekkes av avdelingen. Vi dekker også tapt arbeidsfortjeneste.

Mvh Roy Nybruket
nestleder avd. NNN avd 09 Hordaland.
Vel møtt.