Organisasjonsmedarbeider Vigdis Vestvik har ordet.

 

Forsvar arbeidsmiljøloven!

Den 28. januar 2015 blir dagen da hele fagbevegelsen spenner musklene og gjør seg klar til den viktigste kampen på mange år, kampen for å bevare restene av et anstendig arbeidsliv.

De aller fleste kjenner på kroppen at arbeidslivet har endret seg. Trygge, gode arbeidsplasser med rom for mennesker med ulike kvaliteter, som også fungerte som en positiv sosial arena for menneskelig kontakt, er i ferd med å svinne hen og bli erstattet av et arbeidsmarked der arbeidsgiveransvaret i stadig større grad blir forflyttet til eksterne byråer.

I mange bransjer, også innenfor NNN sitt organisasjonsområde, er arbeidsforholdet for en stor del av arbeidstakerne preget av midlertidige kontrakter gjennom byråer, både norske og utenlandske. Det er mye penger i arbeidskraft, dog ikke så mye for arbeidskraften i seg selv.

NNN Hordaland vil, som våre kamerater fra ulike forbund i LO, UNIO og YS, synliggjøre sin motstand mot

  • økt bruk av midlertidige ansettelser

  • lengre arbeidsdager

  • mer pålagt arbeidstid

  • søndag som arbeidsdag for flere

Et arbeidsliv der faste ansettelser, opprettholdelse av normalarbeidsdagen, der overtid kun skal brukes unntaksvis og betales etter regler om overtid, der søndag i utgangspunktet skal være hviledag, vil være et arbeidsliv til å leve med, ikke bare av.

Vi må kreve å ha et arbeidsliv med «god holdbarhetsdato», ikke et arbeidsliv som driver mennesker ut i sykdom og elendighet.

Arrangementer i Hordaland den 28. januar 2015 kl. 14.00 -16.00:

Bergen kl. 14.00 Torgallmenningen

Knarvik kl. 14.45 Nordhordlandshallen

Kvinnherad kl. 14.00 Husnes Storsenter

Norheimsund kl. 15.30 Haldeplassen

Odda kl. 14.00 Lindeplassen

Stord kl. 14.00 Leirvik

Voss kl. 14.00 Torget

Austrheim kl. 14.15 Mastrevik Torg

Lonevåg kl. 14.00 Lonevåg

MØT OPP OG VIS MUSKLER SAMMEN MED OSS!!!

Vigdis Vestvik, organisasjonsmedarbeider NNN avd. 09 Hordaland