Årsmøte for 2017 er satt til 21.04.17. Vi kommer tilbake til tidspunkt og sted senere.
 Styret