Det vil bli avholdt medlemsmøte 21.04.17. kl.18.00. I folkets hus. Saksliste vil bli sent til de ulike klubber i slutten av mars måned. Vel møtt.