Vi minner om årsmøtet som avholdes på Folkets hus fredag 08.04.16. kl. 19.00.
Etter møtet, vil det serveres mat og drikke.
vel møtt.
Styret