Årsmøte for NNN Hordaland avd 09

Det blir avholdt årsmøte 17.04.20. som blir avholdt i Folkets hus(Lars Hillesgate 19) klokken 18.00.
Forslagsfrist vil være 29.02.20.
Forslag sendes til kenneth.nnnhordaland@gmail.com eller roy.nnnhordaland@gmail.com

Det vil komme en utdypende innkalling til alle klubber.

Vel Møtt
mvh
Roy Nybruket
Nestleder