NNN avdeling 9 Hordaland kaller inn til årsmøte fredag 21 april 2017 kl.19.00. Sted er Scandic Hotell Håkongaten 5. Bergen. Dagsorden vil være i følge vedtektene: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Beretning. 4. Regnskap. 5. Innkomne forslag. 6. Valg.  Innsending av forslag har blitt gjort kjent ved tidligere utsending og varsling om årsmøte sent 23.februar.
Styret i NNN Hordaland ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet og ett sosialt samvær med enkel servering etter at årsmøtet er ferdig. VEL MØTT. Styret