NNN avd. 09 Hordaland inviterer til Lunch på Folkets hus i Bergen 1 mai kl.12.00. – 14.00.
Vi håper så mange som mulig blir med og markerer denne dagen og anmoder alle om
å gå under fanen vår.
Styret i NNN avd.09 Hordaland